New Videos

Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ, Đô đốc Paul Zukunft, …

Pirate Ships Bathtub Toys

Pirate ships are a terrific bathtub toys. #PirateShip from #Imaginex is the bomb. Pirate Ships can float in the water. Bathtub toys are fun. Pirate ships are fun. Actively playing …